Pro solar 1
Croatia flag

Naziv projekta: Komercijalizacija inovativnog proizvoda The Reformer tvrtke Sobočan d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.460.180,70 EUR

Ukupni prihvatljivi izdaci projekta: 1.236.561,84 EUR

EU sufinanciranje projekta: 705.671,26 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.7.2022.-1.7.2024.

 

Projekt je odobren za  sufinanciranje putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026.

 

Opis projekta:

Projekt je usmjeren na pokretanje poslovnih aktivnosti tvrtke Sobočan d.o.o. na temelju primijenjenih rješenja u svrhu postizanja uspješne komercijalizacije inovativnog proizvoda.

Inovativni proizvod The Reformer, nastao je temeljem R&D aktivnosti unutar inovacijsko tehnološkog centra (lnTec) Sobočana. The Reformer je nova mobilna uredska jedinica tvrtkinog brenda movo koja predstavlja znatno poboljšanje u odnosu na postojeća rješenja na globalnom tržištu, prvenstveno kroz znatna poboljšanja u tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama, dizajnu, tehnologiji i tehnici izvedbe, korisničkoj prihvatljivosti, te kroz sinergiju svih svojih funkcionalnosti.  

Okosnicu projekta i srž inovacija procesa čini uvođenje industrije 4.0 u tvrtku koja će robotizirati i digitalizirati procese, radikalno ojačati procesnu i organizacijsku učinkovitost tvrtke Sobočan te stvoriti preduvjete za uspješno lansiranje inovativnog proizvoda na tržištu.

 

Ključni rezultat projekta:

lnoviran proces proizvodnje, proces logistike gotovih dijelova proizvoda (u dijelu upravljanja otpremom, pakiranjem i evidentiranjem sadržaja paleta) te stvoreni organizacijski preduvjeti za konkurentnu proizvodnju i uspješnu komercijalizaciju The Reformer mobilne uredske jedinice.

 

Kontakt osoba za informiranje o projektu:

Jako Horvat, voditelj strateških projekata

e-mail: jako.horvat@sobocan.hr

 

2

Vizualizacija predstavlja prototip movo modela THE REFORMER

 

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

 

 

Naziv projekta: Ulaganje u izgradnju sunčane elektrane Sobočan i mjere energetske učinkovitosti

Ukupna vrijednost projekta: 4.054.385,80 kn

EU sufinanciranje projekta: 2.241.996,58 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2020.-31.7.2022.

 

Projekt je kandidiran na javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama (KK.04.1.1.01) te je sufinanciran sredstvima Europske unije – NextGenerationEU.

 

Opis projekta:

Projekt obuhvaća niz mjera od kojih je najznačajnija izgradnja sunčane elektrane nazivne snage 500 Kw na krovovima poslovnog kompleksa SOBOČAN u Murskom Središću.  S ciljem povećanja energetske učinkovitosti proizvodnog procesa, zamijenit ćemo energetski neučinkovito opremu učinkovitom, a FLUO rasvjetna tijela u proizvodnom pogonu LED rasvjetom. U svrhu optimizacije potrošnje energije u proizvodnom procesu, uvest ćemo detaljno praćenje potrošnje po proizvodnim cjelinama putem pametnih brojila.

 

Cilj projekta:

Provedbom projekta postići ćemo postavljene ciljeve:

  • Smanjenje isporučene energije projektnoj cjelini proizvodni pogon za 650.542 kWh
  • Smanjenje isporučene energije projektnoj cjelini proizvodni pogon za 60,30 %
  • Povećanje količine obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije za 639.140 kWh
  • Smanjenje emisija CO2 proizvodne cjeline za 214,68 t/god.

Kontakt osoba za informiranje o projektu:

Jako Horvat, voditelj strateških projekata

e-mail: jako.horvat@sobocan.hr

   


Pro solar 1
Pro solar 7
Sve počinje s pozdravom

Idemo raditi zajedno.